afdruk

dienstverlener

André Meierholz

Eichhorster manier

13435 Berlijn

Duitsland

contact mogelijkheden

E-mailadres: [email protected] Contact Formulier: https://webboost365.com/kontakt

Journalistiek-redactionele aanbiedingen

Inhoudelijke verantwoordelijkheid:

André Meierholz

Online geschillenbeslechting (OS)

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), waar u terecht kunt https://ec.europa.eu/consumers/odr vinden. We zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

EU-geschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS):
https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Ons e-mailadres vindt u hierboven in het impressum.
Beslechting van consumentengeschillen/universele arbitragecommissie
We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting
deelnemen aan de arbitragecommissie voor consumenten.

Mededelingen over aansprakelijkheid en eigendomsrechten

Disclaimer: De inhoud van dit online aanbod is zorgvuldig en volgens onze huidige kennis samengesteld, maar dient alleen ter informatie en heeft geen juridisch bindende werking, tenzij het gaat om juridisch bindende informatie (bijv. het impressum, de gegevensbeschermingsverklaring, algemene voorwaarden en voorwaarden of bindende consumenteninstructies). Wij behouden ons het recht voor om de inhoud geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen, op voorwaarde dat de contractuele verplichtingen onaangetast blijven. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

Links naar externe websites: De inhoud van externe websites waarnaar wij direct of indirect verwijzen valt buiten ons verantwoordelijkheidsgebied en nemen wij niet over als de onze. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor eventuele inhoud en nadelen die voortvloeien uit het gebruik van de informatie die op de gelinkte websites kan worden opgevraagd.

Copyright en handelsmerkrechten: Alle op deze website gepresenteerde inhoud, zoals teksten, foto's, grafische afbeeldingen, merken en handelsmerken, wordt beschermd door de respectieve eigendomsrechten (auteursrecht, handelsmerkrechten). Het gebruik, de vermenigvuldiging, enz. zijn onderworpen aan onze rechten of de rechten van de respectieve auteurs of rechthebbenden.

Melding van wetsovertredingen: Als u rechtsschendingen op onze website opmerkt, vragen wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. We zullen illegale inhoud en links verwijderen zodra we hiervan op de hoogte zijn.