Koşullar

GENEL İŞ ŞARTLARI (AGB) Webboost365


Durum: Eylül 2022

1. Kapsam

1.1 Aşağıdaki genel şartlar ve koşullar, bundan böyle "Webboost365" olarak anılacak olan Webboost365 ile bundan sonra "müşteri" olarak anılacak olan sözleşme ortağı arasındaki tüm yasal sözleşmeleri yönetir. Müşterinin genel hüküm ve koşulları açıkça dikkate alınmaz. Bu düzenleme, Webboost365'in müşterinin genel hüküm ve koşullarının dahil edilmesine açıkça itiraz etmediği durumlarda da geçerlidir.

1.2. Müşteri, Webboost365'in hizmetlerini münhasıran girişimci olarak BGB § 14'e göre işiyle veya serbest meslek sahibi mesleki faaliyetiyle bağlantılı olarak kullandığını onaylar.

1.3. Müşteri, bu hüküm ve koşullarda yapılacak herhangi bir değişiklik hakkında yazılı olarak bilgilendirilecektir. Müşteri yazılı olarak itiraz etmediği takdirde bu düzeltmeler kabul edilmiş sayılacaktır. Müşterinin itirazı, değişikliklerin bildirilmesinden itibaren dört hafta içinde Webboost365'e gönderilmelidir. Zamanında bir itirazda bulunulursa, sözleşme önceki koşullar altında yürürlükte kalacaktır.

2. Sözleşmenin yapılması

2.1. Webboost365 ile bir sözleşme ilişkisi, sitede imzalayarak (dijital olarak bir tablet veya dizüstü bilgisayarda), imzalı bir sözleşmeyi faks, e-posta veya posta yoluyla göndererek veya çevrimiçi bir sipariş vererek ve ardından siparişin Webboost365 tarafından onaylanmasıyla kurulur.

3. Sözleşme metninin saklanması

Çevrimiçi bir sözleşme yapılırsa, Webboost365 siparişin sözleşme metnini kaydetmez. Bununla birlikte, müşterinin genellikle siparişi göndermeden önce ekran çıktıları, tarayıcı geçmişi veya ekran görüntüleri gibi adımlar atarak sözleşme metnini kaydetme seçeneği vardır.

4. Veri

Müşteri, sağlanan verilerle ilgili olarak Webboost365'i herhangi bir üçüncü taraf iddiasından muaf tutar. Webboost365, kasıtlı olarak veya ağır ihmal sonucu yapılmadığı sürece veri kaybından sorumlu tutulamaz. Müşteri kusurlu değilse veya bundan Webboost365 sorumlu ise, müşteri gerekli tüm verileri Webboost365'e ücretsiz olarak yeniden göndermekle yükümlüdür.

5. Hizmetlerin Kapsamı

5.1. Webboost365 tarafından sağlanacak hizmetler ya bu sözleşmede tanımlanmış, https://www.webboost365.com/ web sitesindeki teklifte tanımlanmış ya da sipariş onayına ekli tarife özetinde listelenmiştir.

5.2. Sağlanan hizmetlerin kullanılabilirliği yalnızca İnternet arayüzüne kadar garanti edilir. Bununla birlikte, Webboost365'in etki alanının ötesinde olan kullanılabilirlik kısıtlamaları meydana gelebilir.

5.3. Grafik tasarım Webboost365'in malıdır. Bu düzenleme sorumluluğu etkilemez. Müşterinin, Webboost365 tarafından oluşturulan web sitelerinin kaynak kodunu alma veya Webboost365 tarafından oluşturulan grafiklerin, sözleşme süresi boyunca veya sözleşmenin bitiminden sonra yayınlanması hakkı yoktur.

5.4. Web sitesinin oluşturulması için gerekli olan içerik (metin, resim, logo gibi) müşteri tarafından sağlanmaktadır. Müşteri, Webboost365'e ilettiği içeriğin başta telif hakları olmak üzere tüm haklarına sahip olmasını sağlamak ve sağlamaktan sorumludur. Müşteri, Webboost365'i sağladığı içerik nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından hakların ihlal edilmesi nedeniyle ortaya çıkan her türlü iddia ve masraftan muaf tutar. Webboost365, müşteri tarafından sağlanan içeriği garanti etmez. Müşteri kendi içeriğini kullanmak istemiyorsa Webboost365 bunu ücret karşılığında oluşturabilir.

5.5. Webboost365, müşterinin istek ve fikirlerine göre müşterinin web sitesini tasarlar ve ona bir taslak sunar. Müşteri, değişiklik taleplerini sözleşmenin akdedildiği tarihte geçerli olan hizmet tanımına uygun olarak e-posta ile ücretsiz olarak iletebilir. Tarife dışındaki değişiklikler, değişikliğin gerekliliğinden Webboost365 sorumlu olmadığı sürece ücrete tabidir. Web sitesinin kapsamlı bir şekilde yeniden tasarlanması veya yeniden oluşturulması hizmetlere dahil değildir ve ayrıca sipariş edilebilir.

5.6. Müşteri web sitesinin tasarımını onayladıktan sonra, Webboost365 web sitesini çevrimiçi hale getirecektir. Müşteri, web sitesinin gerçek ve içerikle ilgili doğruluğunu kontrol etmekten sorumludur ve gerekli veya istenen değişiklikleri bildirmek zorundadır. Kararlaştırılan tarife dahilinde bir değişikliğin mümkün olup olmadığı konusunda herhangi bir belirsizlik varsa, karardan Webboost365 sorumludur. Webboost365'in sorumluluğunda olması gereken değişiklikler ücretsiz, diğer değişiklikler ise ücrete tabi olacaktır.

5.7. Webboost365, teknik veya zamansal nedenlerle makul olmayan, değişiklik sayısının kabul edilebilir bir kapsamı aşması veya değişiklik taleplerinin Genel Hüküm ve Koşullarda belirtilen içeriğe uymaması durumunda müşteriden gelen değişiklik taleplerini reddetme hakkını saklı tutar. Müşteri, değişiklik talebinin reddedildiği konusunda e-posta veya telefon yoluyla bilgilendirilecektir.

5.8. Web sitesi nihayet tamamlandıktan sonra, daha fazla değişiklik yapılması mümkün değildir. Ancak müşterinin ayrı hizmetler sipariş etme seçeneği vardır (bkz. Bölüm 9).

5.9. İnternet depolama alanının teknik işletimi ve bakımı teklife dahildir. Web sitesinin içerik bakımı, bir ücret karşılığında Webboost365 tarafından rezerve edilebilir. 12 aylık bir süre ve sürenin sonuna kadar 1 aylık ihbar süresi geçerlidir.

6. Müşteri İşbirliği

Webboost365 tarafından oluşturulan reklam izlenimlerinin başarısı ve kalitesi ile web sitesinin ve herhangi bir ek hizmetin hızlı bir şekilde tamamlanması, büyük ölçüde müşterinin işbirliğinin kalitesine ve dakikliğine bağlıdır. Müşteri, sürecin her iki taraf için de verimli bir şekilde işlemesi için ilgili bildirimleri aldıktan hemen sonra gerekli veri ve bilgileri e-posta ile [email protected] adresine göndermekle yükümlüdür. Müşterinin sorumlu olduğu durumlardan dolayı web sitesi veya ek bir hizmet tamamlanamıyor veya zamanında tamamlanamıyorsa, bu durum müşterinin ödeme yükümlülüğünü özellikle başlangıcında etkilemez.

7. Etki Alanı ve E-posta

7.1. Sözleşme konusu domain ise aşağıdaki şartlar da geçerlidir. Çeşitli üst düzey alanlar ("son ekler"), genellikle ulusal düzeyde olmak üzere birçok farklı kuruluş tarafından yönetilir. Alan tahsisinden sorumlu olan bu kuruluşların her birinin, üst düzey alan adlarının ve ilişkili alt düzey alan adlarının kaydı ve yönetimi için kendi koşulları vardır. Bu şartlar aynı zamanda alan adı ihtilaflarına ilişkin prosedürü de kapsar. Üst düzey alan adları sözleşmenin bir parçasıysa ilgili kuruluşların ilgili tahsis koşulları da geçerlidir. Mevcut politikalar ve koşullar hakkında bilgiler burada görüntülenebilir.

7.2. Webboost365, alan adlarını temin ederken ve/veya bakımını yaparken, kendi adına değil, ilgili alan tahsisi kuruluşları karşısında müşteri adına aracı olarak hareket eder. Webboost365'in talep edilen alan adlarının tahsisi ve bunların üçüncü taraf haklarından bağımsızlığı veya uzun vadeli istikrarı üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur, bu nedenle bu yönler için hiçbir garanti verilemez.

Müşteriye tahsis edilmiş talep edilen tüm domainler bu sözleşmenin konusudur. Münferit alan adlarının müşteri tarafından feshedilmesi veya alan adı ihtilaflarındaki bağlayıcı kararlar nedeniyle feshedilmesi halinde, ücretsiz alan adı değiştirme hakkı yoktur.

Webboost365, yalnızca kararlaştırılan kayıt ücretlerini aldıktan sonra bir etki alanını etkinleştirebilir. Müşteri, alan adının kaybolduğunu fark ederse, derhal Webboost365'i bilgilendirmelidir.

Müşteri, alan adını üçüncü bir şahıstan geri almak niyetindeyse, üçüncü şahıs ile yapılan pazarlıkları Webboost365'e derhal bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca, müşterinin çıkarlarını makul olmayan bir şekilde etkilememesi koşuluyla, Webboost365'e yeniden satın alma için ilk ret hakkını vermelidir.

Sözleşmenin feshedilmesinden sonra, Webboost365 müşterinin alan adını serbest bırakabilir, bu sayede müşterinin tüm kayıt hakları sona erer. Üçüncü taraflar, gerçek veya iddia edilen ihlaller için Webboost365'e karşı iddiada bulunursa, Webboost365, müşterinin alan adını derhal kayıt kuruluşunun bakımına devretme ve müşterinin çevrimiçi varlığını engelleme hakkına sahiptir.

Müşteri, alan adı başvurusu yapmadan önce olası yasal ihlallere karşı kontrol yapmakla yükümlüdür. Alan adı sipariş edildiğinde bu kontrol tamamlanmış sayılır. Müşteri, alan adı üzerindeki haklarını kaybederse, bunu derhal bildirmek zorundadır. İlgili kayıt kuruluşuna kayıt olduktan sonra istenen alan adında değişiklik yapılması mümkün değildir. Değişiklik isteniyorsa, görüşme ve onay alındıktan sonra işlem ücreti alınacaktır.

7.3. Seçilen bir Webboost365 tarifesinde e-posta fonksiyonu varsa, seçilen ürün çeşidine göre e-posta adreslerinin sayısı, depolama kapasitesi, maksimum alım boyutu ve e-posta gelen kutusuna erişim şekli değişir. Kendisi tarafından veya erişim verileri aracılığıyla oluşturulan tüm içeriğin (e-postalar, forum gönderileri, posta listesi gönderileri vb.) bağımsız olarak yönetilmesi müşterinin sorumluluğundadır.

8. Sorumluluk

8.1. Webboost365, sağlanan hizmetleri genişletme, ayarlama, kaldırma veya iyileştirme yapma hakkını saklı tutar. Bu, özellikle teknik ilerleme ile ilgili olarak, yanlış kullanımı önlemek için veya gerekli görüldüğünde yapılır. Teknik, yasal veya ticari koşulların değişmesi ve teklifle veya teklifin bir kısmıyla bağlantılı olarak sözleşmeye dayalı hizmetlerin yerine getirilmesinin önemli ölçüde zarar görmesi durumunda, Webboost365 sunulan hizmetleri uyarlama, bunları durdurma veya ek bir süre daha devam ettirme hakkını saklı tutar. ücret

8.2. Webboost365, müşteriyi yukarıda belirtilen anlamda herhangi bir önemli bozulma hakkında zamanında bilgilendirecektir. Böyle bir durumda Webboost365 ya ücrette makul bir düzenleme talep edecek ya da gerekli değişikliği yapacaktır. Alternatif olarak, Webboost365, makul olarak ilan edilen bir sürenin ardından hizmeti vermeyi durdurabilir.

8.3. Müşteri, değişikliklerin ilanından itibaren bir ay içinde yazılı olarak itiraz etmez veya sözleşmeyi feshetmezse, değişiklikler kabul edilmiş sayılır. Webboost365, bildirimde bu son tarihi ve sonuçlarını özellikle belirtecektir.

9. Gizlilik

Sözleşme tarafı, akdedilen sözleşme çerçevesinde şahsına ilişkin verilerin saklanabileceğini, değiştirilebileceğini veya silinebileceğini kabul eder. Ayrıca gerektiğinde bu veriler üçüncü şahıslara iletilebilir. Bu, özellikle bir alan adının (İnternet adresi) kaydedilmesi veya değiştirilmesi için gerekli bilgilerin iletilmesi için geçerlidir.

10. Ödeme Koşulları

Ücretlerin faturalandırılması, sözleşme akdedildiğinde ve en geç web sitesi kurulduktan sonra başlar. Müşteri, sözleşmeyi imzalayarak Webboost365'e otomatik ödeme yoluyla ödenmesi gereken tüm tutarları borçlandırması için temel bir SEPA yetkisi verir. Müşterinin zamanında ödeme yapmaması durumunda, Webboost365 ödenmemiş tutar ödenene kadar diğer hizmetleri askıya alma hakkını saklı tutar. Ortaya çıkan maliyetler müşteriye fatura edilebilir. Bir otomatik ödeme kullanılmazsa, Webboost365 bundan müşterinin sorumlu olması durumunda 5,99 EUR artı KDV tutarında bir sabit ücret talep edebilir. Müşteri, hiçbir hasarın meydana gelmediğini veya sabit orandan önemli ölçüde düşük olduğunu kanıtlama fırsatına sahiptir. Müşteri, bir faturanın yanlışlığına veya eksikliğine itiraz etmek isterse, bunu hesap özetini aldıktan sonra en geç bir hafta içinde yapmalıdır. Müşteri itirazlarını yazılı olarak ileri sürerse bir haftalık süre içinde göndermesi yeterlidir. Zamanında itiraz edilmemesi rıza olarak kabul edilecektir.

11. Ticari marka hakları / telif hakları

11.1. Müşteri, telif hakkı koruması, reşit olmayanların korunması, basın yasası ve "kişinin kendi resmine sahip olma hakkı" ile ilgili tüm yasal sorumluluğu üstlenir. Müşteri talebi üzerine oluşturulan yayınlarda, yalnızca ilgili kullanım haklarının mevcut olduğu ve tasvir edilen kişilerden gerekli izinlerin alındığı metin ve görseller yayınlanabilir veya yayına sunulabilir. Webboost365 tarafından oluşturulan tüm çalışmaların telif hakkı, ticari marka ve telif hakkı Webboost365'te kalır.

11.2. Webboost365, ürünle ilgili nüshalarda ve yayınlarda yazar olarak anılma hakkına sahiptir. Bu adlandırma hakkının ihlali, Webboost365'e tazminat talebinde bulunma hakkı verir.

11.3. Müşteri, Webboost365'e, web sitesi ve logosu da dahil olmak üzere müşterinin şirket adını, bağlantı dahil satış ve pazarlamada (örn. çevrimiçi, broşürlerde, yayınlarda) referans amacıyla kullanma konusunda münhasır olmayan, mekansal ve zamansal olarak sınırsız hak verir.

12. Hakların Devri

12.1. Webboost365, bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini bir veya daha fazla üçüncü tarafa devretme (sözleşme devri) hakkını saklı tutar. Bir sözleşmenin devralınması halinde, müşterinin bildirimde bulunmaksızın sözleşmeyi feshetme hakkı vardır.

12.2. Müşterinin bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini yalnızca Webboost365'in ön izni ile üçüncü şahıslara devretmesine izin verilir.

13. Sorumluluk

13.1. Müşteri, sağladığı verileri (metin, fotoğraf, logo ve grafik gibi) kullanma ve aktarma yetkisine sahip olduğunu ve yürürlükteki tüm yasal düzenlemelere uyduğunu onaylar. Ayrıca müşteri, sağladığı verilerin üçüncü taraf haklarından muaf olduğunu ve yürürlükteki yasalara uygun olduğunu garanti eder. Müşteri, web sitelerinin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk ve yükümlülüğe sahiptir ve Webboost365'i rekabet ihlalleri, telif hakkı ihlalleri, isim veya ticari marka haklarının ihlalleri ve diğer yasal talepler nedeniyle üçüncü şahısların iddialarından sınırsız ve tutarsız olarak tazmin eder. Webboost365, müşteri tarafından sağlanan verilerin içeriğini kontrol etmekle yükümlü değildir.

13.2. Webboost365'e karşı tazminat talepleri, Webboost365'in kendisi veya vekil aracıları tarafından kasıtlı veya ağır ihmalkar davranışlara dayanmadıkça hariç tutulur. Tazminat talebinde bulunma süresi üç yıldır ve tazminat talebini tetikleyen eylemin gerçekleştiği andan itibaren başlar. Yasal düzenlemeler Webboost365 için daha kısa bir sınırlama süresine yol açarsa, bu düzenlemeler geçerlidir.

13.3. Webboost365'in sorumluluğu, bu türden benzer işlemlerde olağan olan ve sözleşmenin akdedildiği tarihte veya en geç yükümlülüğün ihlal edildiği tarihte öngörülebilen zararla sınırlıdır.

13.4. Webboost365, sözleşmenin amacının yerine getirilmesi için gerekli olan temel sözleşme yükümlülüklerinin ihlalinden kaynaklanmadıkça, sözleşme ihlallerinden kaynaklanan dolaylı zararlardan sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda, Webboost365 sorumlu olmaya devam eder.

14. Süre ve Fesih

14.1. Sözleşme süresi, "temel süre" olarak adlandırılan ve sözleşmenin kurulmasıyla başlayan 12 aydır. Verilen ücretsiz aylar, temel dönemin başlangıcının buna göre ertelenmesine neden olur. Taraflardan biri ilgili sürenin bitiminden bir ay önce fesih bildiriminde bulunmazsa, sözleşme otomatik olarak seçilen temel süre kadar uzar.

14.2. Sözleşmenin ilk yılında, web sitelerinin kullanımı, tüm alan adları ve barındırma dahil tüm maliyetler, müşteri portalının kullanımı ve teknik bakım dahildir. Bu süreden sonra aylık ücret net 24,99 €'dur. Sonuç olarak, yukarıda belirtilen tüm hizmetler kullanılabilir durumda kalır. Sözleşmenin ilk yılı, Webboost365 tarafından oluşturulan web siteleri çevrimiçi olduğunda veya en geç ilk alan adının rezervasyonundan veya taşınmasından sonraki bir yıl içinde başlar.

15. Uygulanacak Hukuk ve Yargı Yetkisi

15.1. Federal Almanya Cumhuriyeti kanunları, Webboost365 ile müşteri arasındaki sözleşmeye dayalı ilişki ve ayrıca BM Satış Konvansiyonu'nun (CISG) hariç tutulduğu hüküm ve koşullar için geçerlidir.

15.2. Yetki sözleşmesi hem yerli hem de yabancı müşteriler için eşit derecede bağlayıcıdır.

15.3. Yargı yeri Berlin'dir.

16. Çeşitli Hükümler

16.1. Bu sözleşmeye ek anlaşmalar sözlü olarak yapılmamıştır.

16.2. Bu sözleşmenin bir hükmünün geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi, sözleşmenin geri kalanının geçerliliğini etkilemez. Böyle bir durumda taraflar, etkin olmayan hükmü ekonomik amaca en yakın olan hükümle değiştirmeyi taahhüt ederler.

[gzd_şikayetler]